Cultuur

Als overheid wenst u een samenwerkingspartner die perfect uw behoeften als openbare instelling kan inschatten, maar ook sterke voeling heeft met uw specifieke organisatiecultuur.

Uw cultuur, onze cultuur

Het uitvoeren van diensten zoals selectie, assessment, talentontwikkeling, interne mobiliteit, en opleiding binnen een overheidsinstelling vereist een sterke voeling met de interne cultuur en met de algemeen geldende principes in het kader van overheidsopdrachten. Als dienstverlener besteedt Hudson bijzondere aandacht aan de specifieke spelregels die gelden binnen de (parastatale) publieke sector zoals het gelijkheidsprincipe en de motiveringsplicht bij HR-dienstverlening. We houden rekening met de scherpe vrijheidsgraden waarbinnen overheden dagdagelijks ageren en de bijzondere aandacht voor het goed besteden van publieke middelen.

Oog voor leidende principes

Hudson heeft als taak de overheid bij te staan bij  het maken van correcte keuzes die voor alle stakeholders aanvaardbaar zijn. Deze aanvaardbaarheid bouwen we op via onze nauwlettende aandacht voor een reeks van algemene leidende principes.

Objectiviteit

Hudson werkt politiek neutraal en schakelt enkel mensen in die objectief de procedures kunnen vormgeven en uitvoeren. Onze assessoren zijn gecertificeerd en onze tools zijn ontwikkeld en wetenschappelijk gevalideerd vanuit ons R&D-departement.

Kwaliteitsgarantie

Zowel bij het in handen nemen van een procedure van A tot Z als bij de uitvoering van een of meerdere onderdelen garanderen we diensten van de hoogste kwaliteit. Die lijn trekken we ook door bij het verlenen van advies over procedurele of multiculturele aspecten, bij het beoordelen van de ervaringen van kandidaten, of in geval van juridische bijstand. 

Motiveringsplicht

We onderbouwen elke keuze bij iedere stap doorheen een selectie- of bevorderingsprocedure. We leggen nauwgezet uit waarom iemand al dan niet geschikt is voor het opnemen van een functie op een bepaald niveau. Net als bij de objectiveringsplicht is een degelijke rapportering daarbij een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Gelijkheidsprincipe

Binnen de opdrachten die we ontwikkelen, krijgt iedereen gelijke mogelijkheden en kansen. Springen meerdere kandidaten over de lat, dan bekijken we hoe we met nieuwe stappen een onderscheid kunnen aanbrengen dat de gelijke kansen respecteert, steeds in lijn met het selectiereglement.

Diversiteit

Als overheid waakt u bij HR uitdagingen over het bieden van gelijke kansen aan alle kandidaten. Ons advies hierover kan zich uitstrekken van het beoordelen van kandidaten in verschillende talen of het zorgen voor homogeniteit tussen verschillende procedures. Onze experten zijn getraind in het beoordelen van competenties zonder ‘bias’ of vertekening omwille van geslacht, uiterlijke kenmerken,… (zoals bijvoorbeeld het halo-effect of het gelijk-aan-mezelf-effect).. Bij de ontwikkeling houden we rekening met redelijke aanpassingen die de gelijke kansen van deelnemers met bijvoorbeeld een fysieke beperking garanderen.

Duurzaamheid

HR-dienstverleners hebben bij het uitvoeren en adviseren van overheden impact op de toekomst van onze planeet en het welzijn van eenieder in onze samenleving. Als HR-specialist zet Hudson hier graag zijn schouders onder en ontving het inmiddels het CSR Gold Label van Ecovadis als erkenning voor zijn duurzame inspanningen.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs