Tendering

Wanneer u als overheid via een aanbesteding HR-diensten inkoopt, dan vormt een uitgekiend evenwicht tussen prijs, kwaliteit van de diensten en kwaliteit van het team de hoeksteen van het succes.

Respect voor de spelregels

Zoals vastgelegd in de regels voor overheidsopdrachten volgt Hudson nauwlettend de contractuele spelregels waarop een samenwerking is gebaseerd. Binnen dat kader werken we op maat van uw organisatienoden. Zo kunnen we op verschillende manieren samenwerken met onze klanten binnen de publieke sector: via raamakkoorden, via een aankoopcentrale als Poolstok, via KB plaatsing of via een specifiek contract voor een specifieke opdracht.

Ons team heeft uitgebreide ervaring met aanbestedingsprocedures in een publieke context en kan elk onderdeel van de aanbesteding grondig onderbouwen. We zoeken hierin graag samen met u naar de meest geschikte oplossing op maat van uw nood. Daarbij overleggen we zowel met HR-experts binnen de overheidsinstelling als met de aankoopafdeling en de directie of afdelingshoofden om een inhoudelijk antwoord te bieden op de uitdagingen van elk aanspreekpunt.

Vertrekken vanuit het Olympisch minimum

In functie van de gekozen oplossing onderbouwen we onze aanbestedingsdossiers vooreerst met bewijzen van de minimumvereisten: de financiële identificatie, een BTW-registratiedocument, een bewijs van economische en financiële draagkracht, een bewijs van professionele risicoverzekering en overzichten of referenties van technische vaardigheden. Daarvoor stellen we lijsten op met klantenreferenties en CV’s van de voorgestelde consultants met een onderbouwing van hun ervaring, certificatie, talenkennis, etc. Naast de stabiliteit van onze onderneming maken de documenten duidelijk vanuit welke volumes, profielniveaus, talen en geografische spreiding Hudson overheidsopdrachten kan behandelen.

Focus op de gunningscriteria

Daarnaast onderbouwen we onze dossiers kwalitatief in functie van de specifieke noden op gebied van gunningscriteria zoals de prijs, de methodologie en de in te zetten resources. Vanuit onze ervaring zoeken we binnen elk aanbestedingsdossier de juiste correlatie tussen deze factoren.

Prijszetting

We koppelen het proces van een faire prijszetting aan kwalitatieve dienstverlening. Voor het bepalen van die prijs, werken we in functie van concrete noden met systemen zoals onder andere eenheidsprijzen of volumekortingen.

Kwaliteit van de dienstverlening

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te staven, doet Hudson een beroep op zijn interne R&D-afdeling. Dit 40-koppige team zorgt voor een wetenschappelijke onderbouw van onze methodologie en tools. Daarnaast zetten we in op de kwaliteit van de rapportering, oefeningen, de training, de handleiding, etc. We stemmen de inhoud van de dienstverlening op maat af op de noden van de publieke sector en innoveren ook met digitale oplossingen.

Kwaliteit van het team

Hudson kan een precies zicht geven op de ervaring in specifieke overheidscontexten of functieniveaus, talenkennis, certificering, expertise in selectie, assessment centers, development centers, coaching, talent- en organisatie-ontwikkeling en verloning.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs