People Strategy Roadmap

Het is vaak onhaalbaar om alle HR-initiatieven tegelijk aan te pakken. Afstemming op de bedrijfsstrategie geeft HR een strategische focus en zorgt ervoor dat alle teams op één lijn zitten om de organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken.

HR en bedrijfsstrategie aligneren

De stelling dat de economie sneller verandert dan ooit tevoren, is een platitude geworden, maar ze is ook nog nooit zo waar geweest. Technologieën, industrieën en consumenten evolueren voortdurend in een digitaal gestuurde markt, en bedrijven verleggen hun strategische focus om gelijke trend te kunnen houden.

Daarbij besteden organisaties dan ook veel aandacht aan het uittekenen van een go-to-market of bedrijfsstrategie. Van merkpositionering tot product roadmaps en verkoopsprocessen. Efficiënte bedrijfsstrategieën putten hun kracht vaak uit de input van stakeholders op verschillende afdelingen. En toch zit HR niet altijd mee  aan de strategietafel.

Waarom HR afstemmen op bedrijfsstrategie?

Onterecht wanneer je bedenkt dat elke zakelijke beslissing ook een reële impact heeft op de medewerkers en elk efficiënt HR-initiatief het potentieel heeft om het bedrijf en de business een boost te geven. HR zou een adviserende rol kunnen opnemen bij het uitwerken van de bedrijfsstrategie, zou haar eigen beleid op die doelstellingen kunnen afstemmen en de werknemers door de resulterende veranderingen helpen navigeren.

Het is dus belangrijk om uw HR-strategie af te stemmen op uw bedrijfsstrategie:

  • Alle teams op één lijn

Doelen zijn altijd beter haalbaar als er afstemming en consensus is tussen de verschillende teams binnen een organisatie.

  • HR-initiatieven met strategische focus

Er bestaan talloze manieren om werknemers vandaag aan te werven, op te leiden, aan te trekken, te ontwikkelen en te ondersteunen. Maar het is onmogelijk om alle HR-initiatieven tegelijk aan te pakken. Afstemming op de bedrijfsstrategie geeft HR een strategische focus en helpt bij het prioriteren van doelen.

  • Juiste talent op het juiste moment

Inzicht in en afstemming op de strategische doelstellingen van de organisatie zullen HR helpen om het juiste talent op het juiste moment aan te trekken, in te zetten en te behouden. Zo vergroot HR zijn toegevoegde waarde en impact op de organisatie.

People Strategy Roadmap© als strategisch canvas

Het afstemmen van de HR-strategie op de bedrijfsstrategie is geen evidente oefening. Om de juiste keuzes te maken moeten heel wat factoren in overweging genomen worden en is het belangrijk dat verschillende partijen tot een consensus komen. Net om dit proces te faciliteren ontwikkelden Hudson en Vlerick Management School de People Strategy Roadmap©, die een onderbouwd en strategisch canvas biedt aan zowel grote organisaties als KMO’s.  

Hoe gaan we te werk?

Bij het maken van een geoptimaliseerd actieplan is het belangrijk om een duidelijk begrip te hebben van uw organisatie en om eventuele hiaten of tekortkomingen in uw processen zo snel mogelijk te identificeren. 

Aan de hand van interviews, surveys en documentstudie leren onze consultants uw organisatie door en door kennen, om daarna al hun eerste inzichten en concrete adviezen met u te delen. Omdat Hudson voor deze trajecten uitsluitend senior consultants inzet, kunnen zij namelijk ook vrij snel verbanden leggen, situaties en probleemstellingen correct inschatten en op basis van eerdere ervaringen en benchmarks snel schakelen.

Vervolgens gaan we tijdens een aantal workshops samen vormgeven aan jullie eigen People Strategy Roadmap©:

  • Bedrijfsdoelstellingen

De belangrijkste strategische rol van HR is de organisatie te helpen bij het behalen van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. Deze doelen kunnen ook sterk variëren, in functie van het strategische plan van het bedrijf.  Daarom is het een prima vertrekpunt om als eerste stap de belangrijkste business prioriteiten te identificeren, waarop HR actief impact op zal kunnen hebben.  

  • HR-mindset

Als we eenmaal op één lijn zitten over de belangrijkste business prioriteiten, is het tijd om samen met onze consultants na te denken welke HR-mindset uw organisatie de meeste mogelijkheden biedt om deze doelstellingen te behalen. Het zou kunnen dat deze mindset in zekere mate al leeft binnen uw bedrijf, of dat er nog wat stappen genomen moeten worden om ernaartoe te groeien. 

  • HR-clusters

Om de efficiëntie van uw HR-initiatieven te vergroten, zal het belangrijk zijn te focussen op de HR-gebieden die het meeste impact kunnen hebben op de gekozen bedrijfsdoelstellingen.

  • HR-acties

Nu we dit alles duidelijk voor ogen hebben, kunnen we actieplannen ontwikkelen om deze strategische HR-visie uit te voeren. Daarbij stellen we ons evenzeer de vraag of de huidige initiatieven al dan niet worden verdergezet? Welke obstakels zich kunnen voordoen, die onze vooruitgang zouden kunnen belemmeren en hoe we deze het hoofd kunnen bieden.

Op het einde van dit traject brengen onze consultants alles samen in een People Strategy Roadmap© die volledig afgestemd is op uw organisatie. Dit rapport geeft u niet alleen een duidelijk stappenplan met alle objectieven, milestones, projecten en initiatieven, maar ook een overzicht van alle relevante benchmarks, de te voorziene budgetenvoloppes en op te zetten dashboards die het mogelijk zullen maken om de performance van uw HR-initiatieven op te volgen en bij te sturen.

Een unieke Roadmap voor uw organisatie?

HR beheert veel meer dan alleen aanwerving, onboarding en arbeidsvoorwaarden. Het afstemmen van HR op de bedrijfsstrategie is niet alleen cruciaal om  het bedrijf te helpen zijn strategische doelstellingen te bereiken, maar er ook voor te zorgen dat de interne teams gealigneerd en tevreden zijn, hun prestaties te verhogen en hun invloed en beslissingsbevoegdheid in de hele organisatie vergroten. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs