Onze klanten

Onze klanten aan het woord

Construction

Een dynamisch HR beleid is onmisbaar in een sector die constant zoekt naar nieuwe technologische en duurzame oplossingen.

De constante zoektocht naar nieuwe technologische en duurzame bouwoplossingen maakt dat de bouwsector onvermoeibaar grenzen blijft verleggen. Dit deels door een groter bewustzijn van de veiligheid en gezondheid van de consument, maar ook de steeds veranderende wetgeving waarmee deze sector rekening moet houden. Bovendien valt de complexe aard van bedrijven in de bouwsector, die in vele gevallen zowel in B2B als B2C actief zijn, niet onderschat worden.

Lees meer

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving.

De groep Eiffage is een van de Europese leiders in bouw, energie systemen, infrastructuur en concessies.

Velux Belgium maakt deel uit van de Deense groep VKR Holding. De groep geniet internationale bekendheid voor haar dakramen en toebehoren,

Consumer & Retail

Gemotiveerde medewerkers op de juiste plaats inzetten, is van cruciaal belang in deze snel veranderende sector waar de steeds meer eisende consument de toon aangeeft.

Het groeiende bewustzijn van de consument en de komst van het online shoppen hebben de consumer- & retailsector grondig hertekend. De steeds beter geïnformeerde en prijsbewuste consument legt de grenzen én verwachtingen steeds verder.  Gemotiveerde medewerkers op de juiste plaats inzetten, is dan ook onontbeerlijk om te kunnen meedraaien in deze snel veranderende omgeving. Bovendien zijn zij ook de eerste ambassadeurs van uw brand in de markt. Een markt waar zelfs de meest gevestigde speler zich voortdurend moet heruitvinden.

Lees meer

D'Ieteren, een familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, investeert als 125 jaar naar de uitwerking van geschikte oplossingen voor mobiliteit,

MediaMarkt is een grote speler in de retailmarkt, meer bepaald in consumentenelektronica.

Bij Poco Loco bieden ze klanten van overal ter wereld een ruim gamma aan voedingsproducten.

Energy & Utilities

In deze sector, gekenmerkt door innovatie en verandering, is het belang van een sterk HR-beleid nooit eerder zo groot geweest.

De sector Energy & Utilities vormt een belangrijke fundament van onze wereldeconomie. De verschuivingen naar nieuwe energievormen en de deregulering van de energiemarkt dwingen deze sector om zich te vernieuwen. Spelers zien zich genoodzaakt  een onderscheidend aanbod uit te werken voor hun B2C- en B2B-klanten, synergiën tussen departementen te bevorderen en zwaar te investeren in innovatie en baanbrekende technologieën. Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het aanpassings- en innovatievermogen van getalenteerde medewerkers cruciaal. Het belang van een sterk HR-beleid is in deze sector nooit eerder zo groot geweest.

Lees meer

Aspiravi in Harelbeke, is een belangrijke speler actief in de sector van de hernieuwbare energie.

Engie integreert verantwoorde groei in zijn activiteiten om de grote uitdagingen aan te gaan van een koolstofarme toekomst.

Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financial Services

Binnen deze sector vormen de meest recente tendensen meteen ook de grootste uitdagingen voor de toekomst, ook op vlak van HR.

De financiële sector is een van de draagvlakken van onze maatschappij en omvat een veelheid aan bedrijven, die elk onmisbaar zijn in ons dagelijkse leven. De sector staat voor belangrijke nieuwe uitdagingen, zoals het voortdurend optimaliseren van de klantenervaring, het toegenomen belang van FinTech-bedrijven, de integratie van steeds strengere veiligheidsvoorschriften en uiteraard ook de digitalisering van hun diensten. Op vlak van HR staan de effectieve inkrimping van het aantal agentschappen, de opkomst van nieuwe functies (databeheer, risk management, etc.) en de shift naar meer agile organisatievormen hoog op de agenda.

Lees meer

AG heeft een rijk verleden als verzekeraar. Ze zijn een multikanaalverzekeraar die een volledig assortiment van verzekeringsproducten aanbiedt.

Ethias, opgericht in 1919 is een verzekeringsmaatschappij van onder andere openbare overheden, ondernemingen en particulieren.

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar die zich hoofdzakelijk richt op particulieren en privatebankingcliënten, en op kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees hun verhaal

Government & Public Services

In een sector waar de mens centraal staat, zijn transparante procedures en regelgevingen ook onmisbaar bij het uittekenen en opzetten van de HR-processen.

Het openbaar bestuur en de publieke sector vormen zonder twijfel de basis van onze samenleving. Deze sector zet zich in om de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeenten, steden, provincies, landen of zelfs de Europese Unie te verbeteren, maar wordt daarbij ook dagelijks geconfronteerd met snel veranderende omgevingsfactoren. Ook op vlak van rekrutering en selectie zet deze sector de mens centraal en zet daarom sterk in op diversiteit en gelijkheid. Dit vraagt natuurlijk transparante procedures en regelgevingen, die ook onmisbaar zijn bij het uittekenen en opzetten van HR-processen voor deze sector.

Lees meer

Het Agentschap voor overheidspersoneel, ondersteunt de Vlaamse overheid op vlak van personeel en organisatieontwikkeling.

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU.

Lees hun verhaal

Stad Gent zet zich in voor de Gentenaar. Elke dag opnieuw probeert Stad Gent hun leven iets beter, interessanter of eenvoudiger te maken.

Healthcare & Life Sciences

Deze sector heeft meer dan ooit nood aan specifieke profielen die voor toegevoegde waarde zorgen en vernieuwende ideeën durven implementeren.

De zorgsector en farmaceutische industrie zorgden de afgelopen decennia voor heel wat positieve evoluties,  zoals hogere levensverwachting, een betere levenskwaliteit, medische doorbraken, etc. Deze  sector staat dan ook nooit stil, maar ziet zich telkens opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing, globalisering en pandemieën, maar ook de digitale transformatie, enzovoort.  Meer dan ooit is er nood aan specifieke profielen die een antwoord vinden voor deze uitdagingen, voor toegevoegde waarde zorgen en bovendien vernieuwende ideeën durven implementeren.

Lees meer

AZ Groeninge is lid van het ziekenhuisnetwerk E17 waar kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, innovatie en patiëntgerichtheid centraal staat.

Novartis is een onderneming in de gezondheidssector, met hoofdkantoor in Zwitserland, die oplossingen aanbiedt aan de veranderende behoeften van de patiënten.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) verricht baanbrekend basisonderzoek naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.

Lees hun verhaal

ICT & Media

Een sector die vooruit gestuwd wordt door constante vernieuwing en innovatie, staat ook op vlak van HR voor stevige uitdagingen.

In een sector die vooruit gestuwd wordt door constante vernieuwing en innovatie, kan een organisatie niet lang overleven zonder digitale talenten met steeds de meest actuele skills en kennis. De spelers zetten dan ook alles op alles om het ritme van de technologische evoluties en disrupties op globaal niveau te kunnen volgen en soms zelfs mee te gaan bepalen. Uiteraard vergt dit veel meer dan een grondige kennis van programmeertalen, hardware, software en data management. Het veronderstelt ook een specifieke mindset waarvan agility, innovatie en vooruitgang de hoofdkenmerken zijn. Deze veelheid aan veranderingen vertaalt zich eveneens in een veelheid aan uitdagingen op vlak van HR.

Lees meer

Cegeka is een toonaangevend familiebedrijf in de technology sector.

Orange Belgium is een van de grootste spelers op de telecommarkt in België en in Luxemburg.

Televic ontwikkelt, produceert en installeert hoogwaardige hightech communicatiesystemen voor specifieke nichemarkten.

Industry & Manufacturing

Op vlak van HR staat veel op het spel in deze sector. Hudson staat deze beslissingsnemers uit dagelijks bij om antwoorden te formuleren op hun uitdagingen.

De industrie vormt een belangrijk fundament van zowel onze lokale en nationale, als globale economie. De technologische vooruitgang en de continue druk om te innoveren, resulteren vaak in indrukwekkende verwezenlijkingen. Maar ook de wereldwijde concurrentie, het drukken van de productiekosten en steeds strengere milieuwetgevingen vormen stevige uitdagingen binnen deze sector. Op vlak van HR staat ook veel op het spel: inzetten op employer branding in tijden dat technische beroepen niet steeds naar waarde geschat worden, getalenteerde profielen aantrekken, salarisverhogingen doorvoeren, investeren in voortgezette opleiding en omscholing, etc. Hudson staat de beslissingsnemers uit deze sector dagelijks bij om antwoorden te formuleren op deze uitdagingen.

Lees meer

A-kwadraat is een maatwerkbedrijf met meer dan 500 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

BMT Groep is een familiaal bedrijf binnen de industriesector, voornamelijk bekend voor zijn tandwiel- en glasactiviteiten.

John Cockerill gebruikt hun innovativiteit en jarenlange expertise om unieke grootschalige technische oplossingen te ontwikkelen.

Lees hun verhaal

Legal & Professional Services

Van het aantrekken van talent tot het behouden en ontwikkelen ervan, HR heeft ook in deze sector een drukke agenda voor de komende jaren.

De sector van de juridische en professionele dienstverlening is zeer ruim: van advocatenkantoren en grote consulting groepen tot evenementenbureaus, sociale secretariaten en opleidingsinstanties. De grote variatie aan activiteiten weerspiegelt zich in de HR-uitdagingen waar deze organisaties mee te maken krijgen. Ze kennen echter deels ook gelijkaardige trends zoals een toegenomen concurrentie, steeds hogere beveiligings- en compliance-voorschriften, al dan niet gedeeltelijke digitalisering van hun diensten of een tekort aan talent in een groeiend aantal niches. Van het aantrekken tot het behouden en ontwikkelen van talent, HR heeft de komende jaren ook in deze sector een drukke agenda.

Lees meer

EY Is een wereldwijde, multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie, gedreven door de doelstelling: Building a better working world.

Partena biedt kwalitatieve oplossingen voor een gezond en comfortabel leven.

Vlerick Business School is een internationale business school in het hart van Europa.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs