Burn-out Preventie

Nu 1 op 2 Belgische medewerkers vreest voor een burn-out, is het voor werkgevers cruciaal om het probleem bij de bron aan te pakken. Onze begeleidings-trajecten helpen u om tijdig in te grijpen.

Burn-out: geen ontkomen aan?

Ons mentale welzijn is de laatste jaren zwaar onder druk komen te staan. En dat laat zich duidelijk merken op de werkvloer. Burn-out en andere psychosociale aandoeningen, vormen een reëel probleem. De cijfers liegen er dan ook niet om. Volgens het RIZIV steeg het aantal langdurig arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie tussen 2016 en 2020 met maar liefst 50,93%. We lijken af te stevenen op een historisch kantelpunt, waarbij het aantal arbeidsongeschikten groter dreigt te worden dan het aantal werkzoekenden.

Oorzaken van burn-out

Een burn-out heeft zelden één geïsoleerde oorzaak, maar is eerder het gevolg van een combinatie van verschillende factoren die zich zowel in de werk- als privésfeer bevinden. Toch zien we duidelijk dat de werkomstandigheden en stresslevels op het werk een onmiskenbare rol spelen. Door langdurige overbelasting en stress raken medewerkers professioneel uitgeput, presteren minder, zijn vaak afwezig of vallen langdurig uit.

In veel organisaties is immers sprake van problematische blootstelling aan stress. Deze kan te maken hebben met de werkomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden, de verhoudingen op het werk, de organisatiestructuur en de jobinhoud. Het goede nieuws is dat u daar als werkgever grip op kunt krijgen en kunt inzetten op preventieve ondersteuning.

Burn-out: voorkomen is beter dan genezen

Niet alleen de medewerkers lijden, wanneer ze met een burn-out te kampen krijgen. Ook de werkgever en collega’s ondervinden er de gevolgen van: absenteïsme, dalende productiviteit, een hogere werklast voor de collega’s, negatieve cultuur en mogelijks zelfs een hogere graad van personeelsverloop en verminderde kwaliteit.

De gevolgen voor de maatschappij zijn ook niet te onderschatten. Volgens het RIZIV liep de kostprijs van de invaliditeitsuitkeringen wegens langdurige burn-outs in 2020 op tot € 418 miljoen. Burn-outs voorkomen, is dan ook van groot belang voor zowel de medewerker, als de werkgever en de samenleving.

Burn-out preventiemogelijkheden

In 2014 werden stress en burn-out dan ook opgenomen in de Belgische welzijnswet. Hierdoor werd de preventie van stress en burn-out, net zoals bij andere psycho-sociale risico’s, ook deels de verantwoordelijkheid van de werkgever. Uit de HR Barometer 2021 van Hudson en Vlerick Business School blijkt dat mentaal welzijn effectief de topprioriteit geworden is binnen HR. Uit diezelfde studie blijkt echter ook dat veel werkgevers nog moeite hebben om concrete acties op touw te zetten. Er zijn verschillende opties:

Primaire burn-out preventie

Primaire preventie is erop gericht om de fysieke, cognitieve en emotionele belasting op het werk te verminderen, door de verschillende risicobronnen aan te pakken. U kunt energievreters en stressoren opsporen, analyseren en proberen wegwerken. Soms kan de benadering er ook in bestaan om werknemers meer controle of hulpbronnen te geven om hun taken efficiënter tot een goed eind te brengen. In nog andere gevallen, kan het gaan om het faciliteren van positieve werkrelaties, het installeren van een feedbackcultuur of het ondersteunen van een people manager.

Secundaire burn-out preventie

Secundaire preventie focust op werknemers die reeds zijn blootgesteld aan psychosociale risico’s, die stress of andere ongemakken ondervinden maar nog niet arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever ben je dan niet meer bezig met het wegwerken van de risico’s, maar met het weerbaarder maken van je werknemers. Deze preventievorm leert hen beter omgaan met stressoren en neemt ook hun levensstijl onder de loep.

Tertiaire burn-out preventie

Tertiaire preventie heeft betrekking op werknemers die al arbeidsongeschikt zijn. Heeft uw medewerker eenmaal een burn-out, dan volstaat even uitrusten niet meer. Professionele hulp is dan nodig om hen opnieuw aan de slag te helpen en herval te vermijden. Voor deze preventievorm verwijzen we graag door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Preventieve burn-out coaching

Hoe begint u eraan? Hudson biedt individuele begeleidingstrajecten aan, die zich richten op primaire en secundaire preventie van stress & burn-out. Door bewustzijn te creëren, stressoren te identificeren, gewoonte- en gedragsverandering te ondersteunen, leren onze coaches uw medewerkers zelf tijdig in te grijpen of hulp te zoeken. Elk traject is maatwerk en wordt afgestemd op de noden van de werknemer.

Onze gecertificeerde coaches gaan oplossingsgericht te werk en helpen uw medewerkers:

  • inzicht te verwerven in eigen stressoren en valkuilen
  • anders met stress om te gaan
  • hun energieniveau te bewaken en te herstellen
  • hun mentale veerkracht te verhogen
  • belemmerende overtuigingen en patronen te doorbreken
  • gezondere gewoontes te ontwikkelen
  • een concreet actieplan op te maken en te implementeren

 

Wil u dit thema breder trekken? We gaan graag met u in dialoog over hoe u, als werkgever of leidinggevende, de werkcontext van uw team, afdeling of organisatie in dat kader verder kunt optimaliseren.

Burn-out preventief aanpakken?

Inzetten op preventieve burn-out coaching maakt uw medewerkers weerbaarder, waardoor ze beter gewapend zijn tegen burn-out, zich beter voelen, optimaal aan de slag blijven en minder afwezig zijn. De positieve impact van deze trajecten is ook voelbaar op organisatieniveau: een sterkere employer brand, een verbeterde retentie & engagement, een productiviteitsverhoging, etc.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs