Coaching

Coaching is een proces dat als doel heeft om het potentieel van de medewerker in kaart te brengen en ten volle tot uiting te laten komen. Een ervaren coach die zich opstelt als mentor biedt een antwoord op persoonlijke en professionele vragen. De toegevoegde waarde van coaching zit er hem dan ook in om te onthullen wat medewerkers in hun mars hebben. Dat blijkt namelijk vaak meer te zijn dan wat ze op het eerste gezicht laten zien.

De beste stuurlui staan niet aan wal

Professionele vaardigheden zijn samen met vakinhoudelijke kennis bepalend voor het succes van een medewerker. Denk aan vaardigheden zoals situationeel leidinggeven, stress of time management, projecten leiden, draagvlak creëren of feedback gesprekken voeren. Is er in uw bedrijf een medewerker die nog meer toegevoegde waarde zou hebben als hij bepaalde vaardigheden verder zou ontwikkelen? Dan kan coaching ervoor zorgen dat zijn of haar professionaliteit kan groeien.

Een coaching traject focust heel specifiek op een aantal ontwikkelpunten. In de context van de dagelijkse praktijk, gericht aan professionele vaardigheden, ontvangt de medewerker concrete tips, tricks en feedback van de coach. Een dergelijk traject is zowel voor first time people managers als voor doorgewinterde executives een verrijkende ervaring.

Alles begint met een klik

Een coaching duurt meestal tussen de 6 tot 12 maanden. Een goede relationele klik ligt in die tijd aan de basis van het persoonlijk contact. Is er geen onmiddellijke klik bij de intake, dan ontmoet de deelnemer een andere coach. Vervolgens kijken coach en coachee naar de dagelijkse praktijk van uw medewerker. Met welke vaardigheden worstelt hij soms en op welk vlak wenst hij zich verder te ontwikkelen? Veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid zijn het vertrekpunt van een succesvol coaching traject.

Het coachingtraject

Op basis van de wensen van uw organisatie en van de deelnemer bepalen we het doel voor de coaching. Welke gedragsverandering is wenselijk, hoe bereiken we dat en welk meetbaar resultaat is het streefdoel van de deelnemer? Uiteraard speelt ook de context een belangrijke rol. Hoe ziet de dagelijkse praktijk van de medewerker eruit, welke concrete situaties zijn van tel en met welke uitdagingen krijgt hij te maken?

Aan de hand van deze input en de wensen van de deelnemer kiezen we voor een bepaalde aanpak. Sommige deelnemers willen terugblikken op een specifieke situatie, daar feedback op ontvangen en vervolgens na zes weken evalueren hoe de tips en tricks hebben uitgepakt. Anderen willen zich juist met een coach voorbereiden op een belangrijke gebeurtenis zoals een presentatie, een teammeeting of een lastige 1-op-1 met een medewerker. Beide opties geven de deelnemer meteen de nodige inzichten om zijn vaardigheden aan te scherpen.

De coach als vlieg op de muur

De deelnemer kan ook kiezen voor shadowing. Daarbij is onze coach on the job aanwezig en vindt er een observatie plaats tijdens een belangrijk moment. Als een vlieg op de muur, zonder interventies. Dit kan verrijkend zijn, bijvoorbeeld bij een presentatie, een vergadering of een beoordelingsgesprek met een medewerker. Na afloop neemt de coach uitgebreid met de deelnemer door wat hij geobserveerd heeft en geeft zeer concrete aanwijzingen en adviezen om deze situatie in het vervolg beter aan te pakken.  

Only one call away

Gedurende de coaching staat de coach ook buiten de geplande contactmomenten klaar voor uw medewerker. Loopt de coachee in tussentijd ergens op vast? Twijfelt hij over het toepassen van een tip? Wil hij een succesmoment delen? Onze coaches zijn altijd bereikbaar. Een korte telefoon, mail of Whatsapp is zo de verbindende schakel met motivatie als resultaat.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs