Learning Centers

Een groep intelligente en ervaren professionals is niet automatisch een high performing team. Een team werkt namelijk niet vanzelf samen als een goed geoliede machine, maar door coaching kunnen wel heel wat obstakels vermeden worden. Via Learning Centers focussen op individuele en collectieve groei zorgt ervoor dat uw team maximaal kan presteren.

Van frustratie naar teamprestatie

Directieteams, projectteams, multidisciplinaire teams, crisisteams… Heel wat teams worstelen met botsende karakters en moeizame communicatie met inefficiënte werkwijzen als gevolg.

Samenwerken in een team leert u pas op de werkvloer, gelukkig kan de juiste begeleiding ervoor zorgen dat deze leercurve vlotter loopt. Een ervaren coach bekijkt de verschillende rollen binnen het team vanop een afstand en kan op die manier de groep gericht begeleiden. Door zowel individueel als collectief te coachen, bereikt een externe partner sneller het gewenste resultaat, met name een high performing team.

Learn from the best

Een team is een unieke groep mensen die functioneren binnen een bepaalde context. Leden van een team kunnen het meeste leren van hun peers. Een Learning Center focust dan ook nadrukkelijk op begeleiding van elkaar om zoveel mogelijk groei te bereiken. In plaats van lange kennissessies vol wetenschappelijke theorieën aan te bieden, concentreren onze coaches zich op de werkwijze binnen het team.

Wij brengen vaste of multidisciplinaire teams samen om ze te laten groeien als collectief geheel. Een werkgroep kan bestaan uit maximaal acht leden en wordt bijgestaan door een gecertificeerde en ervaren coach. Het team kan rekenen op een mix van theorie, zelfreflectie, individuele coaching momenten en groepsmomenten. Zo ontdekken ze hoe ze op de meest efficiënte manier kunnen samenwerken met elkaar.

Gedragsverandering faciliteren

De coaching vindt plaats in een veilige omgeving waarin de deelnemers met gedrag kunnen experimenteren. Oefenen, onderling feedback geven en leren van elkaar staat centraal. Om gedragsverandering te faciliteren, zijn onze coaches kritisch en duidelijk. Feedback wordt steeds gegeven op een onderbouwde en vriendelijke manier. Tijdens het Learning Center leren de teamleden elkaar nog beter kennen, waardoor de vertrouwensband en de betrokkenheid vergroot.

Learning Center in vogelvlucht

Een groeitraject voor teams start telkens remote met het in kaart brengen van het groeipotentieel van de teamleden. De eerste dag van het Learning Center vangt aan met korte learning bites over high performing teams, feedback geven, teamrollen en samenwerken. Daarna werkt het team onder tijdsdruk aan een fictieve business case. Onze coaches observeren de groepsdynamiek en het gedrag van de teamleden. Wie pakt welke rol en hoe verloopt de communicatie? Zijn er teamleden die stilvallen of juist de leiding pakken? Komt het team tot de juiste output?

De hoofdcoach legt de discussie regelmatig stil om observaties te delen met de groep. Deze sessie is dan ook gericht op onderling feedback geven, continu challengen en leren om in rollen te denken. Vervolgens zijn er individuele coaching momenten waarin iedere deelnemer 1-op-1 met een coach inzoomt op zijn groepsrol en attitude. Daarin ontvangt het teamlid tips en tricks voor effectiever gedrag. Tijdens de tweede dag wordt deze feedback in praktijk gebracht tijdens individuele rollenspelen waarin bepaalde competenties geoefend worden. Na twee dagen van reflectie, terugkoppeling en experimenteren met nieuw gedrag, is zowel de groep als de deelnemer gegroeid naar een hoger niveau. Vaak eindigen Learning Centers met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor elke deelnemer.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs