KBC Bank & Verzekeringen

Salarisstudie met KBC Bank & Verzekering

Al meer dan twintig jaar voert Hudson een salarisstudie uit in de Financiële Sector. Deze studie maakt het mogelijk voor bedrijven om een strategisch loonbeleid uit te tekenen op basis van de meest recente marktinformatie. Sponsorbank KBC Bank & Verzekering is een trouwe partner bij de organisatie ervan. Diensthoofd Marijke Pissens en haar collega Wolfram De Ridder, beleidsadviseur Compensation & Benefits, nemen ons mee achter de schermen.

Graadmeter voor het loonbeleid

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Hudson in 2021 alle organisaties actief in de financiële sector uit om deel te nemen aan de salarisstudie. In totaal gingen 42 organisaties met activiteiten in Retail Banking, Private Banking, Corporate Banking, Asset Management, Investment Banking, Verzekeringen en Financial Consulting op die vraag in. “KBC Bank & Verzekering is als één van de belangrijkste banken al lang en actief bij het onderzoek betrokken”, vertelt Marijke Pissens. “Onze cel Reward en International Mobility focust zich op het loonbeleid van hoger kader tot bedienden, met uitzondering van het topmanagement. In dat kader is het zeer interessant om te kunnen inschatten hoe de markt de verloning ziet.”

Interne functietitels onder de loep

De organisaties die deelnemen aan de studie ontvangen een Job Grading Guide. Daarin vinden ze een overzicht van alle referentiefuncties met bijhorende functiebeschrijvingen. Op basis van de gedetailleerde functiebeschrijvingen kunnen ze hun eigen functies matchen met de referentiefuncties. “Elk jaar start de studie met de vraag naar nieuwe functies”, legt Wolfram De Ridder uit. “Welke zijn niet meer nodig en welke ontbreken nog? Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen. Daarom geven we eerst door welke aantallen per functie in dienst zijn bij KBC Bank & Verzekering. Pas dan kan de matchingsmeeting beginnen, een cruciaal moment in het proces.”

De matchingmeeting vormt een cruciaal moment in het proces. Alleen zo kan je tot een correcte mapping van de functies komen.
Wolfram De Ridder
Beleidsadviseur Compensation & Benefits

Matchingsmeeting: iedereen op dezelfde lijn

De matchingsmeeting behandelt enkele praktische vragen: hoe verloopt het proces, het aanleveren van data en het structureren van bestanden enzovoort. Het blijft echter niet bij het maken van afspraken voor een efficiënte organisatie van de Salarisstudie. De betrokken banken bekijken ook de invulling van de profielen. “Dat is een essentiële stap”, zegt Wolfram De Ridder over de matching. “Vele functies vereisen een vorm van interpretatie van de jobomschrijving. Het is noodzakelijk dat iedereen hetzelfde verstaat onder een bepaalde functie. Alleen zo kan je uiteindelijk tot een correcte mapping van de functies komen.”

Een aha-erlebnis

De aanwezigheid van Hudson als trusted partner in de samenwerking tussen de banken, creëert een sfeer waarin de deelnemers in vertrouwen kunnen praten over hun HR-uitdagingen. “Spreken met je concullega’s van een andere sponsorbank vind ik elk jaar een aha-erlebnis”, zegt Marijke Pissens. “Je werkt rond dezelfde problematieken. Het is interessant om ervaringen uit te wisselen, ook al is het voor de rest een vrij technisch proces. Let op, er gelden natuurlijk wel spelregels over wat je mag uitwisselen en wat niet. De info mag niet te gedetailleerd zijn. Hudson bewaakt dat ook en kan bijsturen indien nodig.”

Wat met Data Security?

Na de matchingsmeeting leveren de deelnemers hun gegevens op en kan Hudson de analyse ervan starten. Dat is geen formaliteit, maar opnieuw een belangrijke stap die omzichtig gebeurt, legt Wolfram De Ridder uit. “Het gaat om het toevertrouwen van data en dus is data security een must. Hudson waakt er onder andere over dat de antwoorden niet terug te brengen zijn tot een identificeerbaar individu. Dat is voor een bank, die toch sterk inzet op beveiliging, zeer belangrijk.”

Versleutelde ID's

“De ID’s trachten wij elk jaar op dezelfde manier te versleutelen”, gaat Marijke Pissens verder. “Zo kunnen we mensen die na een jaar nog dezelfde functie hebben op een veilige manier vergelijken. Dit faciliteert opnieuw de kwaliteitscontrole. Hudson kan bijvoorbeeld elementen zoals het loon juridisch verifiëren, maar het kan ook onderzoeken of stijgingen logisch of foutief zijn. Op functieniveau kunnen vragen ontstaan naar de reden voor de toename van bijvoorbeeld het aantal kredietadviseurs. Bij KBC Bank & Verzekering doen we zelf ook de nodige kwaliteitscontroles, maar Hudson gaat daarin nog een stapje verder.”

Rapportering met de Reward Architect Tool

En dan is het reikhalzend uitkijken naar het moment van de rapportering. KBC Bank & Verzekering maakt gebruik van de Reward Architect Advanced, een gebruiksvriendelijke web-based tool waarmee het marktinformatie kan opvragen voor de gekozen referentiefuncties. “Dankzij de doelgroepselectie kunnen wij onze steekproef in detail bepalen”, zegt Wolfram De Ridder. “Vervolgens kan je een specifieke functie analyseren en benchmarken op een niveau hoger of lager, of het gemiddelde daartussen bestuderen.”

Anticiperen in een snelle markt

KBC Bank & Verzekering kan in de tooling ook makkelijk de eigen data raadplegen. “Onze data vinden we terug in grafieken die je zo in een interne presentatie kan overnemen”, zegt Wolfram De Ridder. “Een intern auditverslag levert al meteen een eerste high level sanity check op. We kunnen echter aansluitend zelf bijkomende analyses uitvoeren op onze eigen data.” Marijke Pissens benadrukt dat de data vaak ook een vertrekpunt zijn en dat Hudson in die optiek meer is dan een dataleverancier. Ze geeft een concreet voorbeeld: “Toen zich een stijging voordeed in de vraag naar cyber security profielen, beschikten we nog niet over referentiefuncties om onze verloning op te mappen. We hadden nood aan een meer fijnmazige benchmarking. Hudson zocht functiebeschrijvingen om in te spelen op de markttendens en gaf feedback over de druk op de markt. Het fungeerde als klankbord voor profielen die we al voelden maar nog niet in de benchmark zaten.”

De jaarlijkse salarisstudie is dus geen louter transactioneel verhaal van data leveren in ruil voor analyses, maar eerder een samenwerking om de benchmarking te aligneren met wat er in de wereld gebeurt. Marijke Pissens geeft nog een voorbeeld: de transformatie van een bakstenen kantorennetwerk naar meer digitale dienstverlening. “Uit benchmarks leerden we waar qua functietypes het zwaartepunt in de markt ligt”, legt ze uit. “Toen er nog veel kantoren en eenvoudig administratief werk was, telde de markt veel functies op de lagere functieniveaus. Kijk je nu naar de benchmarks, dan zie je de functiegewichten zwaarder worden. De retailstructuren van de bancaire sector worden kleiner, terwijl door de automatisering de complexiteit stijgt. Administratieve taken verdwijnen uit het kantorennet en in de plaats komen complexere taken. Dat toetsen wij af aan de hand van de Salarisstudie: zit die complexiteit in de benchmark en is ons kostenmodel vergelijkbaar met dat van de markt?”

Meer dan een benchmarkinginstrument

De functietypes en hun complexiteit vertellen veel over organisatorische efficiëntie, maar de Salarisstudie beperkt zich niet tot die dimensie. “Kijk je naar private banking, dan kan het ook gaan over hoe de markt in elkaar zit”, geeft Marijke Pissens een laatste voorbeeld. “Heb je meer exits, dan kan het nuttig zijn om te onderzoeken wat het aandeel van variabele verloning op de markt is. Hebben wij dat meer of minder en hoe is onze positionering qua loonwagens ten opzichte van de markt? De Reward Architect Tool laat ook toe om grootbanken en nichespelers met elkaar te vergelijken. Dat kan een heel ander beeld opleveren.” 

De Salarisstudie is niet enkel een nuttig benchmarkinstrument, ze geeft je ook waardevolle inzichten die je kan gebruiken om nuances aan te brengen in de communicatie over het loonbeleid.
Marijke Pissens
Diensthoofd Reward & International Mobility

Speelt KBC Bank & Verzekering daar dan ook meteen op in door de budgetten bij te spijkeren? “Niet automatisch”, zegt Marijke Pissens, “maar het kan en het plaatst sommige evoluties naar de business toe in het juiste perspectief. De Salarisstudie is daarmee niet enkel een nuttig benchmarkinstrument, ze geeft je ook waardevolle inzichten die je kan gebruiken om nuances aan te brengen in de communicatie over het loonbeleid."

Meer weten over onze Salarisstudies?

Wenst u meer informatie over onze verschillende salarisstudies? Neem dan vrijblijvend contact op. Onze experten helpen u graag verder!

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs