Life Sciences

Meer dan ooit vertegenwoordigt de biowetenschappensector een bloeiend en geavanceerd ecosysteem in ons land. Het team van Hudson Healthcare zet hun kennis graag in om de talrijke HR-uitdagingen samen met u aan te gaan.

Het belang van de farmaceutische sector

De farmaceutische industrie, samen met de biotechnologie en medtech (medische technologie) sectoren, stelt niet minder dan 44.000 mensen tewerk in België, of zelfs 130.000 inclusief indirecte banen. Als drijvende kracht achter onze economie, maar ook in grote mate verantwoordelijk voor innovatie in België, is onze (bio)farmaceutische sector een van de Europese leiders op dit gebied. Dit robuuste en innovatieve ecosysteem genereert niet minder dan 14% van de R&D-inspanningen op Europese schaal.

De uitdagingen op vlak van HR

De farmaceutische industrie, de biotechnologie en de sector medische hulpmiddelen zijn in ons land al vele jaren sterk gegroeid, en daarmee ook de permanente uitdaging om in deze sector talent aan te trekken en te behouden. De gezondheidscrisis, veroorzaakt door COVID-19, heeft de druk en de noodzaak om erop te reageren alleen maar versterkt. Deze druk is voelbaar op alle niveaus en in alle functiecategorieën: in R&D en (pre)klinische studies uiteraard, maar ook in geneesmiddelenbewaking, regelgevingszaken, productie en kwaliteit, om nog maar te zwijgen van de downstream logistieke, commerciële en farmaco-economische functies.

Het aanwerven van talent

Bij rekrutering en selectie kunnen wij steunen op een uitgebreid netwerk van contacten dat in de loop der jaren is opgebouwd, zowel nationaal als internationaal, consultants met een grondige kennis van de sector en vaak met een achtergrond in de sector en, ten slotte, unieke selectie-instrumenten die door ons eigen R&D-team zijn ontwikkeld en die helpen bij het valideren van aanwervingsbeslissingen om een langdurige match te garanderen. Hoewel wij dagelijks rekruteren voor sectorspecifieke functies, van preklinische en klinische proeven tot geneesmiddelenbewaking, staan wij onze cliënten ook bij in generieke functies zoals finance, IT, HR, legal… die eveneens een belangrijke rol spelen in het succes van de organisaties waarvoor wij werken.

Opleiden en behouden van talent

Een andere grote uitdaging is het behouden van talent in de sector. Dit houdt in dat de nuttige vaardigheden van elkaar worden beoordeeld en dat wordt nagegaan welke vaardigheden door opleiding en/of coaching moeten worden ontwikkeld. Dit biedt perspectieven aan bestaand talent, zodat zij de uitdagingen van het heden en de toekomst in hun voortdurend evoluerende rollen het hoofd kunnen bieden. Onze Assessment & Development centers en onze Agility Labs stellen ons in staat om competenties te mappen en vooral te gebruiken in een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsperspectief. Onze gecertificeerde coaches kunnen uw medewerkers helpen om zich nog meer bewust te worden van hun potentieel en/of om dit te optimaliseren.

Reward Management en HR-Consultancy

Hudsons Healthcare team heeft de voorbije 10 jaar een stevige expertise opgebouwd in de biofarmaceutische sector, waardoor we onze klanten, zowel grote als kleine, een directe toegevoegde waarde kunnen bieden. Onze salarisstudies en advies inzake verloning en voordelen helpen ook om de loopbanen van uw werknemers te beheren in een geest van respect, wederzijds begrip en ontwikkeling. Ten slotte voeren we ook bredere strategische HR-consultancyopdrachten uit, zowel in het kader van re-engineering als van fusies en overnames.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Hudson Healthcare is gepositioneerd als een betrouwbare en innovatieve partner voor de life sciences industrie in België, ten dienste van zowel KMO's als multinationals en federaties, met een brede waaier aan interventies in de volgende disciplines:

Gerelateerde verhalen

Novartis is een onderneming in de gezondheidssector, met hoofdkantoor in Zwitserland, die oplossingen aanbiedt aan de veranderende behoeften van de patiënten.

AZ Groeninge is lid van het ziekenhuisnetwerk E17 waar kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, innovatie en patiëntgerichtheid centraal staat.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) verricht baanbrekend basisonderzoek naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.

Lees hun verhaal

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs